Monday, December 10, 2012

Mari Derma Darah di Permy Mall

Orang ramai dijemput untuk hadir ke Permy Mall pada 16 Disember ini untuk bersama-sama menderma darah.  

Acara yang dianjurkan oleh The Miri Community Mass Blood ini mensasarkan 100 pain dari warga Miri.  Semoga usaha murni mereka ini berhasil menyambung nyawa mereka yang memerlukan darah!
Orang ramai dijemput sertai kempen menderma darah

Utusan Borneo 10 Disember 2012, Isnin

MIRI: Orang ramai adalah dijemput bagi menyokong dan menyertai kempen menderma darah The Miri Community Mass Blood Donation pada 16 Disember ini di Permy Mall Miri ber­mula jam 9.30 pagi hingga 2 petang.

Menurut jurucakap pen­ganjur, pelbagai organ­isasi di sini telah tampil bagi menyertai dan menjayakan kempen berkenaan yang bertujuan untuk menam­bah keperluan bekalan darah khususnya menjelang perayaan Krismas dan Ta­hun Baharu.

Antara organisasi yang terlibat ialah Bank Darah Hospital Miri, Jawatkua­sa Petugas Derma Da­rah Persatuan Bulan Sabit Merah Malaysia (PBSM) Miri, Persatuan Klan Lau, MYAC, Persatuan Day­ak Bidayuh Kebangsaan (DBNA), Lembaga Hasil Dalam Negeri, Radio Tel­evisyen Malaysia (RTM), NamLiFa, Persatuan Tian Miri, Persatuan Dayak Miri, Miri Life Care Soci­ety, Persatuan Klan Chan dan lain-lain.

“Objektif utama pengan­juran kempen itu adalah un­tuk memastikan bekalan da­rah mencukupi pada musim perayaan Krismas dan Ta­hun Baharu nanti, selain menggalakkan masyarakat setempat menyumbangkan sesuatu terhadap mereka yang memerlukan.

“Secara tidak langsung, aktiviti ini dapat men­ingkatkan kesedaran dan mewujudkan semangat kerjasama serta prihatin di kalangan masyarakat,” katanya.

Pihak penganjur men­sasarkan sejumlah 100 pain darah dapat dikumpul menerusi kempen berk­enaan.

Untuk pertanyaan lanjut boleh menghubungi koor­dinator The Miri Commu­nity Mass Blood Donation, Karambir Singh di talian 016-8785500.

0 comments:

Post a Comment

Baca Blog Dalam Facebook Anda