Tuesday, March 12, 2013

Sejarah Membuktikan Sultan Sulu Pengecut Sejak Dahulu Lagi!

Berikut adalah petikan dari the Brunei Times mengenai dakwaan Sulu ke atas Sabah.  Menurut sejarah Brunei, Sultan Sulu hanya pandai mengambil kesempatan ke atas perang saudara yang berlaku di antara Sultan Muhydin dan Sultan Mubin.  Kesultanan Sulu pada waktu itu adalah pengecut dan hanya tiba untuk mengambil rampasan perang setelah Sultan Muhydin berjaya menumpaskan Sultan Mubin padahal Sultan Sulu sepatutnya membantu dalam menggempur kubu Sultan Mubin dari Pulau Igu dan laut.

Dasar pengecut ini menyebabkan Sulu masih menuntut Sabah sehingga kini.  Berapa lama sudah tuntutan ini berlangsung dan kenapa baru sekarang Jamalul Kiram III menuntut Sabah?  Menurut perjanjuan 1877, Sabah masih lagi dimiliki oleh Kesultanan Brunei, Von Overbeck cuma membayar 5000 sebagai pampasan kepada Kesultanan Sulu yang juga lanun agar tidak mengganggu perdagangan mereka.  Sultan Brunei pula dibayar 12000 dan 3000 lagi kepada waris Pengiran Muda Hashim.  Ini menunjukkan Sultan Brunei masih mempunyai kedaulatan pada waktu itu dan bukan Sulu yang cuma diberi 5000 sebagai tanda penyerahan memandangkan Sulu adalah lanun di kepulauan Sulu.   

Protokol Madrid 1885 dan kemudiannya Laporan Suruhanjaya Cobbold 1963 yang menyatakan Sabah telah merdeka apabila menyertai Malaysia.
Dakwaan Sulu Ke Atas Sabah 
Oleh Rozan Yunos
BANDAR SERI BEGAWAN
Brunei Times 7 Mac 2013
(Kiri) Perjanjian pertama telah ditandatangani oleh Sultan Brunei 24, Sultan Abdul Mumin, melantik Baron de Overbeck sebagai Maharaja Sabah, Raja Gaya dan Sandakan yang ditandatangani pada Disember 29hb tahun 1877. (Kanan) Perjanjian kedua telah ditandatangani oleh Sultan Jamalalulazam Sulu melantik Baron de Overbeck sebagai Dato Bendahara dan Raja Sandakan pada 22 Januari tahun 1878, kira-kira tiga minggu selepas perjanjian pertama telah ditandatangani. Gambar Ihsan Rozan Yunos

Buku Tahun 1968 Aturcara Pertabalan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Waddaulah sebagai Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam yang ke- 29, mempunyai dua dokumen yang menarik yang turut diselitkan. Dokumen itu merupakan pencetakan dua perjanjian yang diambil daripada mikrofilem yang disimpan di Pejabat Rekod Awam di London.
Perjanjian pertama telah ditandatangani oleh Sultan ke-24 Brunei, Sultan Abdul Mumin, melantik Baron de Overbeck sebagai Maharaja Sabah, Raja Gaya dan Sandakan, ditandatangani pada 29 Disember tahun 1877.  Perjanjian kedua telah ditandatangani oleh Sultan Jamalalulazam Sulu yang melantik Baron de Overbeck sebagai Dato Bendahara dan Raja Sandakan pada 22 Januari tahun 1878, kira-kira tiga minggu selepas perjanjian pertama telah ditandatangani.
Itu menimbulkan soalan: Siapakah yang bertanggungjawab untuk Sabah atau Borneo Utara kerana ia telah dikenali kemudian ke arah akhir abad ke-19? Ini mungkin mempunyai kaitan dengan peristiwa yang kini berlaku di Lahad Datu di Sabah, di mana sekumpulan lelaki bersenjata kononnya dari Kesultanan Sulu dan Borneo Utara mendakwa bahawa mereka adalah pemilik sah Sabah.
Banyak catatan awal sejarah bertulis di Brunei menyatakan bahawa Sulu telah diberi hak milik Sabah atau bahagian Sabah di atas bantuan yang diberikan kepada Sultan Muhydin, Sultan ke-14 Brunei yang berjuang dalam perang saudara ke atas Sultan Brunei yang ke -13, Sultan Abdul Mubin .
Sultan Abdul Mubin telah merampas takhta setelah membunuh Sultan Muhammad Ali apabila baginda cuba untuk menghentikan Sultan Abdul Mubin daripada membalas dendam untuk kematian putera baginda yang dibunuh oleh putera Sultan Muhammad Ali.  Sultan Abdul Mubin melantik Sultan Muhydin sebagai Bendahara tetapi akhirnya Sultan Muhydin sendiri telah ditipu oleh Sultan Abdul Mubin untuk meninggalkan Brunei dan dihantar ke Pulau Cermin dan melantik dirinya sebagai Sultan Brunei yang baharu. Kedua-dua Sultan telah berjuang untuk menentang antara satu sama lain dalam perang saudara yang sengit dan Sultan Muhyidin akhirnya menang.  Ianya dikatakan adanya bantuan yang disediakan oleh Kesultanan Sulu.
Sir Hugh Low, menulis dalam Journal of Straits Branch Royal Asiatic Society (JSBRAS) yang diterbitkan pada 5 JUN, 1880 bertajuk 'Selesilah (Kitab Keturunan) Raja-raja Bruni', menulis bahawa "dengan bantuan daya daripada Sultan Soolok, kubu di pulau (Pulau Cermin) ditangkap ".
Terdahulu, Sir Hugh Low menyifatkan rundingan antara Sulu dan Brunei: "Bataraa daripada Soolok naik ke Bruni dan bertemu Muaddin Sultan dan setelah berpesta dan minum, Sultan meminta Batara untuk membantu beliau untuk memusnahkan musuh di pulau ini, menjanjikan bahawa jika pulau itu telah ditawan, tanah dari Utara hingga ke arah barat sebagai Kimani harus tergolong kepada Soolook ".
HR Hughes-Hallett menulis dalam Journal Malayan Branch Royal Asiatic Society yang diterbitkan pada bulan Ogos 1940 bertajuk Satu Lakaran Sejarah Brunei telah menulis: "menjelang awal abad ke-18, kerajaan (Brunei) telah dikurangkan wilayah oleh penyerahan kepada Sultan Sulu di utara ".
CA Majul dalam bukunya Penganut Islam di Filipina (1973) dirujuk berkaitan dengan sepucuk surat daripada Sultan Jamalul Azam Sulu kepada Gabenor Jeneral Sepanyol pada 17 September 1879 bahawa kawasan pantai dari Kimanis ke Balikpapan adalah untuk dibayar sebagai penghormatan kepada Sultan itu yang katanya dapat membuktikan bahawa wilayah Brunei telah diserah kepada Suluk.
Cukup menarik pula, Pehin Jamil Umar menulis dalam bukunya Tarsilah Brunei II: Zaman Kegemilangan dan  Kemasyhuran  (2007), menyangkal kesemua tuntutan di atas. Pehin Jamil tidak menafikan hakikat bahawa Kesultanan Sulu telah dijemput dan dijanjikan wilayah utara Brunei oleh Sultan Muhydin jika mereka membantu beliau memenangi perang saudara terhadap Sultan Abdul Mubin. Walau bagaimanapun, semasa pertempuran di Pulau Cermin, angkatan Sulu yang sepatutnya menyerang pulau tersebut dari Pulau Keingaran dan dari laut, tidak berbuat demikian. Mereka takut akan rintangan angkatan tentera Sultan Abdul Mubin di Pulau Cermin. Ia hanya selepas Sultan Muhydin telah memenangi pertempuran barulah pihak tentera Sulu mendarat dan mengambil peluang untuk merebut rampasan perang.
Menurut Pehin Jamil, Sultan Muhydin sendiri enggan untuk menyerahkan wilayah-wilayah yang dituntut oleh Sulu. Pehin Jamil berkata bahawa kawasan itu hanya "mendakwa" dan bukan "menyerahkan", sebagai mana Sir Stamford Raffles, dalam buku "Sejarah Jawa" (1830), telah diperhatikan "di utara-timur Borneo yang betul (Brunei) terletak wilayah yang sangat besar (Sabah), kedaulatan yang telah lama dituntut oleh Kerajaan Sulu".
Pehin Jamil seterusnya berkata bahawa mengikut tradisi lisan, Sulu terus menekan tuntutan mereka. Pada tahun 1775, salah seorang daripada ketua mereka telah datang ke Brunei berpura-pura untuk mendapatkan seteguk air. Apa yang mereka benar-benar mahu adalah untuk menghadap di hadapan Sultan Brunei mengenai tuntutan ke atas Sabah. Walau bagaimanapun, Sultan telah memerintahkan salah seorang wazir utama untuk melihat mereka dan dia telah mengugut bahawa jika mereka (Sulu) mahu meneruskan niat mereka, dia (Brunei) akan membunuh mereka semua. Apabila mendengar ugutan tersebut, wakil Sulu yang pengecut  telah segera meninggalkan Brunei.  Walaupun telah diberi amaran itu, Sulu terus mengekalkan tuntutan mereka.
Hujah bahawa Brunei tidak menyerah Sabah kepada Sulu disokong oleh LR Wright dalam buku Asal-usul British Borneo (1970). Dia menulis:"sesungguhnya, kesahihan tuntutan Sulu ke wilayah (Borneo Utara) adalah dalam keraguan yang besar sebahagiannya kerana ditidakan oleh catatan sejarah seperti tarsilas 'Selesilah', yang dalam kebanyakan kes adalah tidak lebih daripada legenda bertulis untuk meningkatkan status rumah diraja yang dihasilkan oleh mereka.  
Sultan Brunei telah berjaya menafikan bahawa utara Borneo telah diberikan kepada Sulu, dan hanya waris tradisi Sulu sahaja yang menyokong tuntutan itu tetapi dilawan keras oleh tradisi Brunei ".
Tuntutan Sulu sedang kini terletak di atas perjanjian yang telah disebut pada awal artikel ini dan ditandatangani oleh Sultan Jamalalulazam Sulu yang melantik Baron de Overbeck sebagai Dato Bendahara dan Raja Sandakan pada 22 Januari tahun 1878.
Tetapi pada awal artikel ini, terdapat, pada hakikatnya, satu lagi perjanjian yang telah ditandatangani sebelum ini oleh Sultan Abdul Mumin yang melantik Baron de Overbeck sebagai Maharaja Sabah, Raja Gaya dan Sandakan, yang ditandatangani pada Disember 29hb tahun 1877.
Pada tahun 1877, Kesultanan Brunei kemudian masih percaya dan menegaskan bahawa wilayah itu pada hakikatnya masih di bawah jajahan Kesultanan Brunei.
Satu lagi dokumen yang menarik ialah Protokol Persetujuan Borneo Utara British  tahun 1885 yang ditandatangani di Madrid, yang juga dikenali sebagai Protokol Madrid tahun 1885, yang mana satu salinan boleh didapati di laman web Peguam Besar Negeri Sabah.
Ia telah ditandatangani oleh British, Jerman dan Sepanyol yang merupakan kerajaan pendahulu di Filipina. Dua artikel yang paling penting adalah Perkara I British dan Jerman mengiktiraf kedaulatan Sepanyol ke atas Kepulauan Sulu dan Perkara III Sepanyol melepaskan semua tuntutan ke atas Borneo.
Artikel ini bertujuan hanya untuk menunjukkan bahawa peristiwa-peristiwa lalu memberi kesan pada masa kini dan lebih-lebih lagi jika peristiwa masa lalu tidak begitu jelas seperti dalam kes ini.
The Brunei Times

0 comments:

Post a Comment

Baca Blog Dalam Facebook Anda